Діяльність адвоката як засіб запобігання злочинності неповнолітніх проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту

Одним із найголовніших завдань сучасної держави та суспільства вцілому є суворе дотримання законності, викорінення будь-яких порушень громадського порядку, ліквідація правопорушень, усунення причин та умов, що породжують та сприяють їх приросту. Дотримання цих принципів прямо повязано із захистом прав та законних інтересів людини і громадянина. Саме тому, у правовій державі здійснюється багатогранний комплекс заходів, направлених на вдосконалення кримінального, кримінально- процесуального законодавства та практики їх застосування. Особлива увага на сьогодні приділяється вдосконаленню роботи Національної поліції, судів, інституту адвокатури, який покликаний стояти на сторожі законності, захисту прав громадян України, інтересів суспільства.

На нашу думку, міцним комплексом заходів, направлених на зниження рівня злочинності у суспільстві, має бути запобігання злочинності серед неповнолітніх, зокрема вчинення злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Адвокатура є важливим суб’єктом у цьому напрямку.

Як не прикро, але адвокати під час здійснення захисту неповнолітніх неодноразово стикаються з тим, що слідчі, всупереч вимогам ст.ст.484-502 КПК України, ставляться до розслідування злочинів, вчинених неповнолітніми, поверхово, а питання про порушення прав неповнолітнього на захист не втрачають своєї гостроти.

Так, слідчі при розслідуванні злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, певною мірою не беруть до уваги причини та умови вчинення злочину неповнолітнім, або ж ці поняття у більшості випадків не розмежовуються. В одних випадках слідчі іменують причини, що сприяли здійсненню злочину, умовами, і навпаки, а в інших випадках – причини та умови називають одним узагальненим терміном – «обставини, що сприяли вчиненню злочину». Підміна одного поняття іншим, нерозуміння їх сутності призводить до того, що під час розслідування злочину зазвичай встановлюються та усуваються лише умови, що сприяли вчиненню злочину, в той час, коли причини, що породили цей злочин, залишилися поза увагою слідчого, а тому можуть привести до нових правопорушень, вчинених неповнолітнім. Тому адвокат – захисник неповнолітнього, повинен приділяти значну увагу цьому аспекту, як під час досудового розслідування, так і під час розгляду справи в суді.

Під причиною, на нашу думку, слід розуміти явище (групу явищ), яке передувало за часом іншому явищу (наслідку) та породило його. Умови ж самі по собі не можуть породити наслідок, але, супроводячи причинам та сприяючи їм, сприяють їх розвитку, необхідному для виникнення наслідку.

Так, під час розгляду кримінальної справи в Інгулецькому районному суді м.Кривого Рогу відносно неповнолітньої Б., встановлено, що «… неповнолітня Б., керуючи транспортним засобом скутер «Сабур» без номеру по вулиці П. в м. Кривий Ріг, була неуважною та не стежила за дорожньою обстановкою, при зміні напрямку руху не пропустила та скоїла зіткнення з рухаючим назустріч автомобілем, внаслідок чого водій автомобіля отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження…» [5]. Однак, слідчим залишено поза увагою слідства умови та причини вчинення зазначеного правопорушення. Адже очевидно, що правопорушення вчинено в результаті неконтрольованого використанням джерела підвищеної небезпеки, транспортного засобу скутер «Сабур», який на відповідних правових підставах (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) належить повнолітній особі. Отже, власник, на якого покладено обв’язки щодо діяльності пов’язаної з використанням, зберіганням скутера «Сабур», передав керування ним неповнолітній, яка не мала при собі посвідчення водія на право керування та необхідних навиків керування транспортним засобом відповідної категорії. В результаті чого, поведінка неповнолітньої стала наслідком недбалості власника скутера, пов’язаної неконтрольованим використанням транспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки. Ця обставина викликала у неповнолітньої, з рисами антисуспільної направленості особи, рішучість вчинити правопорушення.

Таким чином, формування такої девіантної поведінки неповнолітнього є наслідком направленості особи підлітка, що, в свою чергу, стало наслідком ланцюга причин та умов. Правопорушення – це результат сукупної дії комплекса причин та умов. У колі причинно-наслідкових обставин, які потрібно у повному обсязі виявляти під час розслідування та розгляду справ у суді за злочинами, вчиненими неповнолітніми, зокрема проти безпеки руху та експлуатації транспорту, потрібно виділити наступні :

-безпосередня причина вчинення неповнолітнім правопорушення, тобто антисуспільна направленість, що діє у конкретному випадку;

-причини, під дією яких сформована така направленість особи неповнолітнього;

-обєктивні та субєктивні умови, що сприяли формуванню та закріпленню у неповнолітнього антисуспільної направленості особи;

-умови, що сприяли прояву суспільно небезпечної поведінки особи неповнолітнього під час конкретного правопорушення.

Зазначені обставини досить важливі та мають бути чітко досліджені та проаналізовані адвокатом – захисником неповнолітнього, під час здійснення своєї діяльності з метою повного, об’єктивного та неупередженого розгляду справи в суді, а також досягнення найвищої кінцевої мети будь-якого судового розгляду – поставити на шлях виправлення та перевиховання винну особу, запобігти вчиненню іншим правопорушенням.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Конституція України.
  2. Конвенція про захист прав та основних свобод (1950 р.), ратифікована Україною 17.07. 1997 року.
  3. Кримінальний кодекс України.
  4. Кримінальний процесуальний кодекс України.
  5. Справа № 213/4322/14-к

1

2