ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ДПС

Одним із найважливіших завдань сучасної держави і суспільства в цілому є забезпечення суворого додержання законності, викорінення будь-яких порушень громадського порядку, ліквідація правопорушень, усунення причин та умов, що породжують та сприяють їх приросту, з одного боку, а з іншого – захист прав та законних інтересів людини і громадянина. Уряд Української держави на теперішній час намітив та здійснює багатогранний комплекс заходів, направлених на виконання вище зазначених завдань. Нині особливу увагу приділено вдосконаленню органів внутрішніх справ та судів, що покликані стояти на сторожі законності, захисту прав громадян України, інтересів суспільства.

Читать далее… «ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ДПС»

Діяльність адвоката як засіб запобігання злочинності неповнолітніх проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту

Одним із найголовніших завдань сучасної держави та суспільства вцілому є суворе дотримання законності, викорінення будь-яких порушень громадського порядку, ліквідація правопорушень, усунення причин та умов, що породжують та сприяють їх приросту. Дотримання цих принципів прямо повязано із захистом прав та законних інтересів людини і громадянина. Саме тому, у правовій державі здійснюється багатогранний комплекс заходів, направлених на вдосконалення кримінального, кримінально- процесуального законодавства та практики їх застосування. Особлива увага на сьогодні приділяється вдосконаленню роботи Національної поліції, судів, інституту адвокатури, який покликаний стояти на сторожі законності, захисту прав громадян України, інтересів суспільства.

Читать далее… «Діяльність адвоката як засіб запобігання злочинності неповнолітніх проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту»

ЕФЕКТИВНІСТЬ АДВОКАТСЬКОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ДОНЕПОВНОЛІТНІХ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

Гострота питання приросту злочинності неповнолітніх останнім часом стрімко актуалізується. Протидія цьому процесу стає предметом досліджень багатьох науковців, висувається як одне із найважливіших завдань сучасної держави і суспільства в цілому. На сьогодні протидія злочинності неповнолітніх розглядається як специфічний, найбільш ефективний напрям запобігання злочинності в цілому, а адвокатура в цій системі заходів є невід’ємним механізмом.

Читать далее… «ЕФЕКТИВНІСТЬ АДВОКАТСЬКОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ДОНЕПОВНОЛІТНІХ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ»

АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ НЕПОВНОЛІТНІХ

Статтю присвячено дослідженню питання участі адвоката в діяльності щодо індивідуального запобігання злочинності неповнолітніх.У ній окреслюються основні напрями запобіжного впливу, які може здійснювати адвокат у статусі суб’єкта такої діяльності, з урахуванням особливостей адвокатської призначеності. Аналізуються питання щодо місця адвоката в структурі суб’єктів запобіжної діяльності, перспективи розвитку та розкриття потенціалу адвоката в якості суб’єкта індивідуального запобігання злочинності неповнолітніх.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, злочинність, неповнолітні, запобігання злочинності, індивідуальне запобігання злочинам.

 Постановка проблеми. Гострота питання приросту злочинності неповнолітніх останнім часом стрімкоактуалізується.

Читать далее… «АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ НЕПОВНОЛІТНІХ»

Гарантії забезпечення прав людини засобами кримінального судочинства

Кримінальне судочинство. Криміналістика та Ордистика (теорія ОРД)

Андріяшевська М.С.,

індивідуальна адвокатська діяльність,  адвокат

Лопатинська І.С., кандидат педагогічних наук,

 науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності ДЮІ МВС України,

( Кривий Ріг, Україна)

Читать далее… «Гарантії забезпечення прав людини засобами кримінального судочинства»