znak

Если вы хотите повысить квалификацию или получить профессиональное юридическое образование, — добро пожаловать в ДЮИ МВД Украины

Вся представленная информация актуальна для жителей Кривого Рога

    ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ

Адреса приймальної комісії: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Степана Тільги, 21

                             Телефони: 050 869 77 38; 067 980 98 08. Офіційний сайт: www.dli.donetsk.ua

01

02 03

04 06

18664645_774454542711358_8532714478350895880_n

viber-image

1

2

3

Ліцензійний обсяг набору на підготовку докторів філософії у галузі права встановлений Міністерством освіти і науки України у кількості 15 осіб.

Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2017 року № 185 набір до аспірантури (ад’юнктури) буде здійснюватись:

— за державним замовленням – 8 осіб (3 особи за денною формою навчання та 5 осіб за заочною формою навчання);

— за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) – 7 осіб (2 особи за денною формою навчання та 5 осіб за заочною формою навчання).

Термін навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) складає 4 роки.

ДОКТОРАНТУРА

Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 березня 2017 року № 185 набір до докторантура буде здійснюватись:

— за державним замовленням – 1 особа;

— за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) – 4 особи.

Термін навчання в докторантурі складає 4 роки.

На навчання в докторантурі, аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням мають право вступати особи з числа державних службовців (працівників) МВС, осіб середнього та вищого складу Національної поліції, офіцерського складу Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітників Державної міграційної служби України та цивільних осіб, які працюють в системі МВС, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, які мають повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» чи «магістр».

За інформацією щодо вступу до докторантури та аспірантури (ад’юнктури) можна звертатись до т.в.о начальника відділу організації наукової роботи, кандидата юридичних наук майора поліції Лосича Сергія Васильовича (тел. 067 980 98 08).

znak_1961
l3zhci93d3cvahrtbc9pbwfnzxmvc3rvcmllcy93aw50zxjfbm90lzaylmpwzw l3zhci93d3cvahrtbc9pbwfnzxmvc3rvcmllcy93aw50zxjfbm90lzaxlmpwzw
1
2pop-2
1234
1
bk_litsevaya
bk-4_vnutrennyaya
1
1
1
2

 novogodniy

1

2

3

12  

Вступники до аспірантури особисто подають такі документи:

1) заяву в паперовій формі;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

3) 2 кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

5) засвідчені копії диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) та додатку до нього;

6) рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);

7) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

8) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

9) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

10) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

11) засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

 

ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ ДОНЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

МВС УКРАЇНИ У 2016 РОЦІ

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, яка передбачає навчання з відривом та без відриву від виробництва.

  1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії з права до Донецького юридичного інституту (далі – Інституту) приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
  1. Підготовка фахівців для здобуття ступеня доктора філософії з права за денною і заочною формами навчання (з відривом або без відриву від виробництва) здійснюється в аспірантурі Інституту за спеціальністю 081 Право (відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266).
  2. Підготовка громадян України в аспірантурі Інституту у 2016 році здійснюється виключно за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
  1. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
  1. Вступники до аспірантури особисто подають такі документи:

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  1. Вступні випробування складаються з:
  1. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали кандидатські іспити (крім іспиту зі спеціальності) в Інституті, звільняються від складання відповідних вступних випробувань, і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
  2. У разі ненадання вступником посвідчення про складання кандидатського іспиту до початку вступних випробувань до аспірантури наявність такого посвідчення не враховується, і особа складає вступні випробування в загальному порядку.
  3. Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

1

2

3

1

2

Задать вопрос

×